A csecsemő és gyermek értelmi és mozgásfejlődése

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni a csecsemő és gyermek értelmi és mozgásfejlődése fontosabb állomásait, mit és mikor kezd el a kis jövevény. Természetesen vannak lustább és gyorsabb gyermekek, az adottságoktól, a környezeti ingerektől és a testi fejlődéstől is függ a mozgás és értelmi fejlődés. Az adatok a nagy átlagot tükrözik, nem kell kétségbe esni ha ettől eltér a fejlődés. A megítélésben a védőnő és a gyermekorvos tud segíteni.

 

Újszülött értelmi és mozgásfejlődése

Nagy, rendezetlen és hirtelen mozdulatok jellemzik, reflexekkel kiváltható szimmetrikus mozgások.
20-30 cm-ről lát élesen, ízlelése, hallása, szaglása jó. Ingerekre arcmimikával, sírással és az egész test mozgásával válaszol

Az első hónap értelmi és mozgásfejlődése

Hasra fektetve fejét emeli, oldalra fordítja. Szemével rövid ideig tárgyakra, fényre fókuszál, kedveli az emberi arcot. Arckifejezése árulkodik az érzelmeiről, torokhangokat hallat.

1-2 hónap értelmi és mozgásfejlődése

Hason fekve, fejét megemeli és rövid ideig megtartja, tárgyakat megérinti, de megfogni nem tudja, már 1 m távolságból észrevesz nagyobb tárgyakat, ha mozognak szemével követi őket, figyel a beszélőre, hangokat követ. Mosolyog, magánhangzókra hasonlító hangokat ad ki.

3. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Mozgása rendezettebb, és akaratlagos. Kezét nézegeti, több méter távolságból felfedez tárgyakat és szemével követi őket. Gőgicsél, sírása egyre kifejezőbb (modulált sírás).

4. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Hason fekve fejét hosszasan egyenesen megtartja, felemelve testét egyenesen megtartja. Oldalra fordul. Kezével játszik, kanál érintésére a száját nyitja.  Az ízeket meg tudja különböztetni, ellát a szoba túlfeléig, fejével követi a tárgyakat. Öltözéskor együttműködik. Kedvenc zenéit felismeri, figyeli. Anyát, apát megismeri, örül ha meglátja őket. Hangosan nevet, hangjával játszik.

5. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Hasra fordul, kezével támaszkodva mellkasát függőleges helyzetbe emelve nézeget, hátán fekve lábával löki magát, így körbe forog az ágyában. Célbiztosan nyúl, fog. Játékát el tudja dobni, majd visszakéri. Etetéskor a kanál láttán nyitja a száját, iváskor a pohárra teszi a kezét. Nevére figyel, a tiszta magánhangzókat már néhány mássalhangzóval keverve gőgicsél, ha beszélünk hozzá “válaszol”.

6. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Felülve, kezével támaszkodva vagy megtámasztva biztosan ül, kúszni kezd. Fürdéskor pancsol. A tárgyakat már hüvelykujját és másik 4 ujját használva fogja, egy tárgyal manipulál. Gagyog (magánhangzókat kapcsol mássalhangzókkal)

7. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Hasra- és visszafordul, majd ezt kombinálva gurul, így nagy távolságokra is eljut. Két kézzel játszik, a játékot az egyikből a másikba átveszi, idegeneket megkülönbözteti. Poharát iváskor fogja és dönti, öltözéskor segít. Egyszótagos szavakat ismétel : ba-ba-ba, ma-ma-ma…
 
 

8. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Önállóan felül, vagy próbálkozik vele, támasztás nélkül ül, mászik. Több tárggyal manipulál. Kanállal szabályosan etethető, darabos ételt elmajszol. Idegenektől fél, két szótagú szavakat használ: papa, mama.

9. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Főleg mászik, de már kapaszkodva feláll, az állásból még nem, vagy csak nehezen tud leülni, inkább “lezuhan” a földre. Gondozás közben szót ért, kérést esetleg teljesíti, önállóan iszik. Két kezében tartott játékot összeütöget, tapsol, játékot kezdeményez. Némely tárgyaktól, szituációktól fél, csak otthon érzi magát biztonságban.

10. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Oldalazva lépeget, nagyokat és gyakran, egész törzsével esik, lépcsőn mászik. Utánozza anyja ismétlődő fej- és kézmozdulatait, a szótagok mellé jellemző kísérő kézmozdulatokat használ (pápá-t int). Szeme előtt elrejtett tárgyakat megkeres, személyes tárgyai helyét ismeri, megkeresi játékait.

11.hónap értelmi és mozgásfejlődése

Kapaszkodva lépeget, de fő közlekedési módja még a négykézláb mászás, felül, öltöztetéskor kezét lábát bedugja-kihúzza, több tárggyal manipulál játék közben.  Edényből tárgyakat rakosgat ki és be, testrészeit felismeri, kérésre babáján vagy anyján is megmutatja. Halandzsázik.

1 éves gyermek értelmi és mozgásfejlődése

Kapaszkodva lépeget, néhány lépést önállóan megtesz, álló helyzetből ügyesen leül. Feltérdel. Ülve játszik, tárgyakat egymásba illeszt, a különböző játékokat csoportosítja, megjelenik a domináns kézhasználat. Önálló evéssel próbálkozik, kézzel már ügyesen eszik, válogat, kedvenc ételei vannak. Egy-egy ruhadarabot levesz. Tiszta szótagokat mond, majd szavakká kezdi összeilleszteni őket, jól ismeri a “nem szabad” fogalmát, de újra és újra megpróbálja.

15. hónap értelmi és mozgásfejlődése

Önállóan jár, a mászást abbahagyja. Kapaszkodás nélkül feláll, széken ül. Önállóan iszik. Szívesen épít. Szavakat, szótöredékeket használ. Szóval irányítható.

18. hónapban

Fut, lépcsőn felfelé kapaszkodva, utánlépéssel jár, önállóan iszik, önállóan eszik kanállal, szabályosan rág.

2 éves gyermek értelmi és mozgásfejlődése

Szaladgál, lépcsőn lefelé kapaszkodva, utánlépéssel jár, épít, rombol, utánoz, játékokat szétszed, kört firkál. Szerepjátékokat játszik.  Kezdődik az “én akarom” korszak. Önállóan, tisztán eszik. Dackorszak. Szükségleteit utólag, majd előre jelzi, megjelenik a nemi hovatartozás. Nappal már lehet szobatiszta, bilit használ.  Ruhát kigombol, kezet mos. Egyszerű mondatokat mond.

3 éves gyermek értelmi és mozgásfejlődése

Váltott lábbal közlekedik a lépcsőn, fáradhatatlan játék, alkotás, “pont-pont, vesszőcske” rajzok. Folyékonyan és tisztán beszél. Cipőt felvesz. Szobatiszta, fogat mos.