Beszédzavar és hangképzési zavar gyermekkorban

 

A hangképzési és beszédzavar gyógyításával foglalkozó orvosi tudomány a foniátria. A foniáter orvos a logopédus tanárral szorosan együttműködve dolgozik. A logopédia a gyógypedagógia egyik speciális ága.

 

Rekedtség, dysphonia

Hangképzési zavart, rekedtséget a gége szervi elváltozásai (gyulladás, fejlődési rendellenesség), és működészavaron alapuló (funkcionális) okok hozhatnak létre.

A felső légúti hurutokhoz társuló rekedtség természetes, a betegség gyógyulása után megszűnik.

A tartós rekedtség gyermekkorban sokszor hibás hangképzési technika miatt alakul ki. Ilyenkor a gégében nem látható kóros eltérés, ebben az esetben a gége működése változott meg. Rendszerint a  hangosan kiabáló, sokat mozgó, impulzív gyermekek esetén fordul elő, és a tartós rekedtség hátterében legtöbbször valamilyen pszichés ok áll. ( közösségbe kerülés, szülők válása stb…).

A felgyülemlett feszültséget a gyermek nem tudja kezelni, ami a hangszálak túlerőltetéséhez, hangos beszédhez vagy folyamatos suttogáshoz vezethet, ami szintén a hangszálakat fárasztja.

Ha a helytelen hangképzési funkció sokáig áll fent, szervi elváltozásokat okozhat és másodlagosan hangszalagcsomó, cysta alakulhat ki.

A rekedtség gyógyítása során a hang átnevelése, a pszichés gondozás, és a hangszalagcsomók mikrosebészeti kezelése történik. Fontos hogy két hétnél hosszabb ideig tartó rekedtség esetén forduljunk orvoshoz!Pöszeség (dyslalia)

A pöszeség a leggyakoribb beszédzavar. Kiejtési zavar, a gyermek nem tud egy vagy több hangzót kiejteni, hibásan képezi vagy más hangzóval helyettesíti azokat. 2-3éves korig természetes, kezelésre 4 éves kor után van szükség. A pöszeség logopédiai kezelése fél-egy évig tart.

Dadogás (balbuties)

A dadogás a folyamatos beszédet megakadályozó beszédzavar. Beszéd közben görcsös jelenségek lépnek fel, a gyermek a szavak első mássalhangzóját ismételgeti (klónusos forma), vagy a görcsös állapot miatt nem tudja a szót elkezdeni (tónusos forma).

A dadogás fokozódik ha a gyermek a figyelmét a beszédre összpontosítja.

A beszédtanulás kezdetén még fejlődési jelenség lehet (ilyenkor tilos a gyermeket a beszédhibára figyelmeztetni) de ha néhány hónapnál tovább tart, kezelést igényel.

A dadogás kezelése hosszadalmas és az eredmény néha csak részleges, emiatt fontos a korai kezelés .

Hadarás (paraphrasia praeceps)

A hadarás beszédzavar jellemzője a gyors beszéd és egyes hangzók elnyelése, felcserélése.

A hadaró gyermek beszéde javul ha figyelmét a beszédre összpontosítja. A hadarás kezelésében ritmusgyakorlatok és a beszédtempó csökkentése játszik szerepet.

Orrhangzós beszéd (rhinophonia)

Hangszínváltozással járó beszédzavar. Oka az orrüregi rezonancia csökkenése (zárt orrgangzós beszéd), vagy fokozódása (nyílt orrhangzós beszéd).

A zárt orrhangzós beszéd oka lehet nátha, orrpolip, vagy garatmandula túltengés.

Nyílt orrhangzós beszéd az orrgarati zár elégtelensége miatt jön létre, szájpadhasadék, vagy lágyszájpad működési zavar következtében. Fontos a két forma elkülönítése a további kezelés céljából.

A zárt orrhangzós beszéd kezelésében az orrelzáródás okának megszüntetése szerepel. Nyílt orrhangzós beszéd  esetén az orrgarati zár erősítése a cél, melyet logopédiai gyakorlatokkal, vagy beszédjavító műtéttel lehet elérni. (garatplasztika)

Késői beszédfejlődés

Késői beszédfejlődésről akkor beszélünk, ha ha beszéd 3 éves korig nem alakul ki. A normális beszédfejlődés állomásairól itt írtunk.

A késői beszédfejlődés leggyakoribb okai: hallászavar, értelmi fogyatékosság, központi idegrendszeri károsodás, mozgás visszamaradottsága, a beszédszervek (gége, garat, szájüreg) rendellenességei, ingerszegény környezet, vagy a túlzott beszédre ösztönzés.

Kezelés: a környezet megváltoztatása, és ha lehet a hiányzó képességek kialakítása.